Autor Krystian Szypka 2 sierpnia, 2018 Komentarze wyłączone

Jedyna szkoła w Polsce z certyfikatem World Sailing

Oficjalny certyfikat ISAF

Tylko oficjalny certyfikat uznany przez World Sailing (międzynarodowa organizacja żeglarstwa zwana dalej jako ISAF, to taki ONZ żeglarstwa na świecie) jest akceptowany przez organizatorów regat na całym świecie (Rolex Fastnet, ARC, Sydney Hobart i setki innych).

Organizatorzy wszystkich poważnych regat morskich muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa w zakresie jachtów i załóg określone w dokumencie OSR (Off-shore Sailing Regulations) wydawanym przez World Sailing. Tam m.in. określone są minima w zakresie przeszkolenia załogi (Sea Survival and personal off-shore safet oraz First Aid and Medical Care) i każda załoga musi się wylegitymować co najmniej minimalną ilością certyfikatów, żeby być dopuszczoną do startu. Na przykład w regatach samotników każdy musi być przeszkolony a w regatach załogowych w zależności od kategorii regat od co najmniej jednego załoganta wzwyż.

Do tej pory nie było w Polsce ośrodka szkoleniowego uznanego oficjalnie przez World Sailing. To oznaczało, ze polscy żeglarze chcąc wystartować w renomowanych regatach musieli odbywać takie szkolenia w Anglii albo w innych krajach (w lokalnym języku). Dzięki 2-letnim staraniom i pełnemu dostosowaniu się do wymogów, nasza szkoła żeglarska uzyskała oficjalną autoryzację i obecnie nasi regatowcy mogą szkolić się na miejscu i po polsku, co bardzo zwiększa nie tylko komfort, ale przede wszystkim efektywność szkoleń.

Certyfikat otrzymuje się po ukończeniu jednego ze szkoleń z zakresu bezpieczeństwa morskiego – Sea SurvivalOff-Shore Personal Safety lub Zaawansowana pomoc medyczna na jachcie – Medical Care. Certyfikat jest ważny przez 5 lat od uzyskania.