1. Prowadzącym Sklep (właścicielem, sprzedawcą) jest:

  Krystian Szypka
  Ul. Królowej Jadwigi 163A
  34-300 ŻywiecNIP: 6521022036
  Tel: +48 501 664 314,
  Nazwa rejestru, do którego wpisana jest firma:
  CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – rejestr prowadzony przez MINISTRA ROZWOJU.

  zwany dalej Firma.
   
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych.
 5. Firma zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych Klientów Sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.
I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.
 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
  • dostęp do sieci Internet
  • adres poczty email
 2. Firma zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Firmą a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często mają domyślnie ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 3. Firma informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
II. Realizacja zamówień
 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.
 2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Klient składa zamówienie poprzez:
  • formularz rezerwacji szkolenia, lub
  • formularz z zapytaniem ofertowym,
 4. dostępne na stronie www.otss.pl.
 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
  • Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
  • dane Sklepu, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
  • nazwa, termin, miejsce szkolenia
  • jednostkową i łączną cenę wszystkich zamówionych szkoleń
  • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
III. Forma płatności
 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za szkolenie tytułem złożonego zamówienia lub za realizację uzgodnionej oferty, w następujących formach:
  • przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
  • przelew na wskazane przez Sklep konto bankowe,
  • płatność BLIK,
  • karta płatnicza,
  • gotówką.
IV. Ceny
 1. Ceny szkoleń na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN, zawierają wymagane podatki i opłaty. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia potwierdzana jest także w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
V. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Klient ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) , złożonego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż 7 dni przed terminem zarezerwowanego szkolenia, charteru jachtu lub innej wykupionej usługi.
VI. Informacja o procedurze reklamacyjnej
 1. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności Firmy za niezgodność przedmiotu umowy z opisem przedmiotu umowy na stronie internetowej lub ustaleniami indywidualnymi z Klientem powinna być przekazana w terminie 14 dni od zakończenia przedmiotu umowy, w następujący sposób:
  • mailowo na adres biuro@otss.pl, lub
  • listownie na adres: Krystian Szypka, ul. Królowej Jadwigi 163A, 34-300 Żywiec
 2. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data i miejsce jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 3. Firma rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
 4. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać zwrotu kosztu przedmiotu umowy. Firma zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
 6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny.
VII. Pozostałe
 1. Klient ma możliwość odczytania, ściągnięcia treści Regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 2. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.