Dla osób, które chcą w warunkach komfortu i najwyższej jakości zdobyć upragniony patent bądź licencję oferujemy zestaw szkoleń przygotowujących do zdania egzaminu PZŻ, PZMiNW, UKE. Oczywiście zorganizujemy także egzamin (nie dotyczy UKE) i zapewnimy pełne wsparcie w dopełnieniu formalności związanych z uzyskaniem patentu. Małe grupy, intensywne szkolenie i indywidualne podejście. Gwarantujemy sukces! Chcesz wyszkolić się indywidualnie lub z przyjaciółmi – poproś o ofertę szytą na Twoją miarę!